Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades sol·licitades a través dels formularis de recollida de dades de la pàgina web o per altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal, del que és responsable EL PROPIETARI DE LA WEB. Aquesta entitat tractarà les dades confidencialment i amb l'única finalitat de prestar els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

EL PROPIETARI DE LA WEB, es compromet a no cedir, vendre ni compartir les dades amb tercers sense la seva expressa aprovació.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB cancel·larà o rectificarà les dades que siguin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollits, d'acord amb les disposicions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L'usuari podrà revocar el consentiment i exercitar els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, portabilitat, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al domicili social de Biketrial Costa Daurada Torredembarra situat a Alt de Sant Pere, 49 - Baixos (Tarragona) - Spain o enviant un correu electrònic a bikeparktdb@gmail.com identificat degudament i indicant de forma visible el dret concret que s'exerceix.

EL PROPIETARI DE LA WEB, adopta els corresponents nivells de seguretat requerits per la citada Llei Orgànica 03/2018 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

EL PROPIETARI DE LA WEB, podrà servir cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació personal emmagatzemats en el propi terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per evitar la creació de cookies o advertir d'elles.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra institució, EL PROPIETARI DE LA WEB, no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que puguin arribar a emmagatzemar-se en l'ordinador de l'usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si vostè prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic, li oferirem, a través del mateix, la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a rebre aquests missatges, de conformitat amb les disposicions del títol III, article 22, de la Llei 34 / 2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

Procediment en cas de dur a terme activitats il·legals

En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació al propietari de la pàgina web identificant-se degudament i per qualsevol dels mitjans expressats anteriorment, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva pròpia responsabilitat, que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

S'aplicaran a totes les disputes que afecten la pàgina web de, EL PROPIETARI DE LA WEB la legislació espanyola, sent competents els tribunals i jutjats corresponents.